Brink Bewindvoering

Wij zorgen voor al uw geldzaken wanneer u dat zelf niet (meer) kunt

Financiële gezondheid is één van de pijlers onder een goed bestaan. Helaas is niet iedereen in staat om de geldelijke zaken zelf zorgvuldig te regelen. Brink Bewindvoering kan hierin voorzien, aansluitend bij de behoefte van cliënt. 

Brink Bewindvoering heeft tot doel de cliënt financiële rust te bieden. 
De organisatie bestaat uit professionele deskundigen op het gebied van BewindvoeringInkomensbeheer, MentorschapCuratele en PGB beheer
De vermogensrechtelijke belangen van cliënt worden waargenomen en het beheer over de financiën worden uitgevoerd conform titel 19 en 16 van het Burgerlijk Wetboek 1. 

Brink Bewindvoering begeleidt tevens ZZP’ers in de knel door middel van financiële coaching.

Brink Bewindvoering is gevestigd in één pand samen met de professionals van de Arie Brink Groep en Brink Nalatenschappen. Door de nauwe banden met de daarin werkzame advocaten, financieel adviseurs en experts op het gebied van nalatenschappen, kunnen wij u ook op andere vlakken van dienst zijn.

Kortom, al uw geldzaken worden onze verantwoordelijkheid.

  • Bewindvoering
  • Inkomensbeheer
  • Mentorschap
  • Curatele
  • Financiële Coaching ZZP’ers

Bespreek uw vraag met onze deskundigen om een passende oplossing te vinden