Bewindvoering

Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is voor mensen die hun geldzaken niet zelf kunnen regelen.
Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer zelfstandig zijn of haar geldzaken kan beheren, kan de rechter een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert dan het geld en de spullen als het huis waarin iemand woont, een scooter of auto en alles wat er in het huis staat. De rechter controleert of de bewindvoerder het volgens de regels van de wet doet.

Als de rechter Brink Bewindvoering als bewindvoerder aanstelt, zijn wij verantwoordelijk voor de geldzaken van de cliënt. De bewindvoerder gaat alle geldzaken regelen, dus ook belastingen, zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Daarnaast gaan wij voor de cliënt praten met instanties.

Voor wie is beschermingsbewind?

Bewindvoering kan een oplossing zijn wanneer iemand het lastig vindt om zijn of haar geldzaken op orde te krijgen omdat er schulden zijn, of vanwege dementie, psychiatrische problematiek, verslaving of een verstandelijke beperking. Brink Bewindvoering kan helpen door weer overzicht te brengen in de financiën.

Beschermingsbewind kan aangevraagd worden door:

 • Cliënt zelf
 • Partner/levensgezel
 • Familie tot in de vierde graad (enkel bloedverwanten)
 • Voogd
 • Officier van justitie
 • Zorginstelling of begeleidende instantie

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

Als alle geldzaken weer op orde zijn en de rechter vindt dat de cliënt het weer zelf kan, dan stopt het beschermingsbewind. Ook eindigt het beschermingsbewind bij het overlijden van de cliënt of als de onderbewindstelling wordt omgezet naar curatele.

Wat doet de bewindvoerder voor de cliënt?

Samen met de cliënt gaan we kijken naar de beste financiële oplossing voor hem of haar. We maken een overzicht van de inkomsten en uitgaven, maar ook van schulden en de bezittingen zoals een woning, scooter of een auto. We gaan samen kijken hoe we problemen kunnen oplossen. Daarnaast gaan we de cliënt ook helpen om zelf beslissingen te leren nemen over geldzaken.

Samenvatting: wat doet de bewindvoerder

 • Het loon of uitkering of bijstand komt vanaf nu op een andere bankrekening binnen
 • De bewindvoerder betaalt vanaf die bankrekening alle vaste lasten, zoals de huur, de zorgpremie, de belasting, de energierekening enz.
 • De cliënt krijgt elke week leefgeld: dat is een vast bedrag waar boodschappen van gedaan kunnen worden
 • De bewindvoerder doet de belastingaangifte
 • De bewindvoerder vraagt zorgtoeslag en huurtoeslag aan
 • De bewindvoerder declareert eventuele ziektekosten
 • De bewindvoerder neemt contact op met de gemeente om de eventuele schulden kwijt te schelden
 • De bewindvoerder zoekt naar een oplossing wanneer de cliënt veel schulden heeft
 • De bewindvoerder brengt de cliënt naar de Schuldhulpverlening en begeleidt hem of haar tijdens de Schuldhulpverlening
 • De bewindvoerder stuurt elke maand een overzicht van de bankposten
 • De bewindvoerder maakt jaarlijks een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor de kantonrechter
 • De bewindvoerder regelt de verhuizing als een cliënt naar een zorginstelling gaat en verkoopt de woning indien dit nodig is, of zegt de huur van de huurwoning op

Bewindvoering en mentorschap

Vaak wordt bewindvoering gecombineerd met mentorschap. Op die manier wordt er zowel zorg gedragen voor de financiën als bij het maken van beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt. Tevens is er de mogelijkheid dat Brink Bewindvoerder als bewindvoerder wordt aangesteld en een familielid wordt tegelijkertijd als mentor benoemd. Dit kan in één aanvraag bij de rechtbank worden ingediend.

Bewindvoering en PGB

Ontvangt de cliënt zorg of begeleiding vanuit een PGB-budget, dan zorgt de bewindvoerder er ook voor dat de PGB administratie goed bijgehouden wordt. De bewindvoerder controleert de zorgovereenkomst en houdt in de gaten of de afgesproken zorg goed uitgevoerd wordt. De facturen worden nadat ze zijn gecontroleerd door de bewindvoerder, doorgestuurd om betaald te worden.
De bewindvoerder legt verantwoording af aan het zorgkantoor over de besteding van het PGB geld.

Wat kost bewindvoering?

De prijzen voor bewindvoering worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant (2024).

Vergoeding van de kosten

Afhankelijk van het inkomen of vermogen van de cliënt kan men in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten. Dit gebeurt via bijzondere bijstand. Wij zullen deze aanvraag doen als de cliënt daarvoor in aanmerking komt.
Mochten er uitzonderlijke werkzaamheden verricht worden, dan kan de kantonrechter daarvoor een extra vergoeding aan de bewindvoerder toekennen. Hiervoor kan tevens bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente.