Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel
bewindvoering genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Wie komt er voor beschermingsbewind in aanmerking?

Wanneer u het lastig vindt om uw geldzaken op orde te krijgen of wanneer uw dierbare/naaste niet meer in staat is zelfstandig de financiën te regelen, dan kan bewindvoering de oplossing zijn. Brink bewindvoering kan u in deze situatie helpen, door uw financiën weer op orde te brengen. Bewindvoering is in het bijzonder geschikt voor mensen met dementie, psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking. Tevens mensen met problematische schulden kunnen een beroep doen op beschermingsbewind

Hoe lang duurt een beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is geen levenslange maatregel. Het beschermingsbewind wordt beëindigd, als de rechter van mening is dat de cliënt weer in staat is om zelfstandig te functioneren.

Wat houdt beschermingsbewind in?

Brink Bewindvoering wordt aangesteld als bewindvoerder voor de cliënt. De cliënt kan dan niet meer alleen over zijn/haar vermogen beschikken en is er ook niet meer verantwoordelijk voor. Dit betekent dat de cliënt een financiële zorg minder heeft.

Alle instanties en bedrijven waar de cliënt contact mee heeft worden aangeschreven met de uitleg dat het vermogen van de cliënt onder bewind is gesteld en dat al zijn/haar financiële post nu door Brink Bewindvoering wordt behandeld. Vanaf dat moment is Brink Bewindvoering verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de financiële zaken van de cliënt.

Wat kan u verwachten van de bewindvoerder?

Brink Bewindvoering laat de cliënt meedenken over de beslissingen die gemaakt moeten worden, voor zover hij hiertoe in staat is. Daarnaast wordt de cliënt gecoacht om zoveel mogelijk zelf te doen met begeleiding van de bewindvoerder.

  • Brink bewindvoering betaalt iedere maand uw vaste lasten.
  • Wij doen ieder jaar uw belastingaangifte (box 1).
  • Wij declareren uw ziektekosten.
  • Wij vragen toeslagen voor u aan, zoals zorgtoeslag en huurtoeslag.
  • Aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.
  • Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
  • Mocht u (problematische) schulden hebben, dan zoekt Brink bewindvoering naar een passende oplossing. 
  • Maandelijks krijgt u van Brink bewindvoering een overzicht van uw beheerrekening met al uw inkomsten en uitgaven.
  • We maken jaarlijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven voor de kantonrechter.
  • Wij verkopen uw woning of zeggen uw huurhuis op, wanneer u naar een zorgsinstelling gaat.

Bewindvoering en mentorschap

Bewindvoering wordt doorgaans gecombineerd met mentorschap. Bij deze combinatie wordt er zorg gedragen voor de financiën en het maken van beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

Wat kost het?

De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant (2021).

Eén persoon beschermingsbewindVergoeding (excl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) € 559,=
Maandtarief € 98,92
Beheer PGB € 43,58
Griffiekosten verzoek rechtbank € 83,=

Bij een tweepersoonshuishouden worden bovenstaande kosten verhoogd met een opslag van 20%.

Eén persoon bewindvoering & mentorschap Vergoeding (excl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) € 1.005,=
Maandtarief € 178,08
Beheer PGB € 43,58
Eindrekening en verantwoording € 210,=
Griffiekosten verzoek rechtbank € 83,=

Bij een tweepersoonshuishouden worden bovenstaande kosten verhoogd met een opslag van 20%.

Klik hier voor een volledige tarievenlijst

Vergoeding van de kosten

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding van bovengenoemde kosten via bijzonder bijstand. Hiervoor zullen wij een aanvraag voor u doen als u door uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor bijzondere
bijstand.

Bovenstaande tarieven betreffende de reguliere werkzaamheden. Na goedkeuring door het ministerie van Justitie en Veiligheid en/of de kantonrechter, kunnen er nog forfaitaire of buiten reguliere kosten in rekening gebracht worden.