Wat kost het?

De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK). Er geldt een vast jaarlijks tarief voor het bewind, maar als de bewindvoerder extra werkzaamheden moet doen of veel kosten moet maken, dan kan hij de rechter vragen of hij dit ook bij cliënt in rekening mag brengen.

Tarieven vastgesteld door LOVCK (2023) 
  
Eén Persoon Vergoeding (incl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) € 709,06 
Maandtarief  standaard  /  problematische schulden €  125,54  /  € 162,44
Eindrekening en verantwoording € 266,20
Regelen ontruiming € 442,86
Extra werkzaamheden per uur €   88,57
  
Echtpaar/Samenwonend Vergoeding (excl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) € 850,63 
Maandtarief  standaard  /  problematische schulden € 150,54  /  € 194,81
Eindrekening en verantwoording € 319,44
Regelen ontruiming € 442,86
Extra werkzaamheden (per uur) €   88,57

Rechtbank
De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 86,= griffiekosten in rekening.

Verzorging aanvraag beschermingsbewind
Wilt u zelf als bewindvoerder optreden voor uw familielid, dan kan Brink Beschermingsbewind ook de aanvraag verzorgen. De kosten hiervan bedragen € 260,= incl. BTW.

Bijzondere Bijstand
Heeft cliënt een laag inkomen, dan heeft hij/zij misschien recht op (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Brink Beschermingsbewind kan dit aanvragen bij de gemeente.