Curatele

Wat is curatele?

Wanneer iemand niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen, is iemand handelingsonbekwaam. Als dat gebeurt wordt er een curator aangesteld door de rechter. Vanaf dat moment is de curator de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. De curator mag beslissen over geldzaken en verzorging van de cliënt. Een medewerker van Brink Bewindvoering kan worden benoemd als curator.

Voor wie is Curatele geschikt?

Curatele is geschikt voor personen, die zowel hun persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Curatele is een zware maatregel en wordt alleen toegekend wanneer dit echt niet anders kan. Wanneer een cliënt een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving. Dit kan komen door psychische problemen of verslaving. Met behulp van curatele worden alle zorgen van de cliënt, rondom beslissingen en verantwoordelijkheden volledig uit handen genomen door Brink bewindvoering.

Wat doet een curator?

Wanneer de cliënt zonder toestemming grote aankopen doet of overeenkomsten of contracten afsluit, dan kan de curator dit ongedaan maken. De cliënt kan niet meer zelfstandig beslissingen maken omtrent het huren van een huis, trouwen of een testament laten opmaken.
Deze maatregelen worden genomen om de cliënt tegen zichzelf en tegen de buitenwereld te beschermen.

Hoe lang duurt curatele?

Als de rechter vindt dat iemand weer zelf kan beslissen, stopt de curator. De rechter kan dan wel een bewindvoerder en/of mentor aanstellen die de taak overneemt. Door deze lichtere bescherming kan iemand verantwoord naar (meer) zelfstandigheid worden geleid.

Samengevat: wat doet de curator?

  • Hij regelt de geldzaken
  • De curator beslist over de verzorging, verpleging en begeleiding
  • De curator kan aankopen en overeenkomsten terugdraaien.
  • De curator en cliënt maken zoveel mogelijk samen de beslissingen
  • De curator stuurt elke maand een overzicht van de bankposten
  • De curator maakt elk jaar een rekening en verantwoording voor de kantonrechter

Wat kost een curator?

De prijzen voor een curator worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant (2023).

Vergoeding van de kosten

Afhankelijk van het inkomen of vermogen, kan de cliënt in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten. Dit gebeurt via bijzondere bijstand. Wij zullen deze aanvraag doen bij de gemeente als hij of zij daarvoor in aanmerking komt. De genoemde bedragen zijn voor de standaard werkzaamheden. Als er bijzondere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dan kan de kantonrechter goedkeuring geven om hiervoor kosten in rekening te brengen. Ook hiervoor wordt bijzondere bijstand aangevraagd wanneer de cliënt hier recht op heeft.