Curatele

Wat is Curatele?

Een curator maakt beslissingen over de financiën, verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt. Brink bewindvoering kan worden benoemd als curator, om de persoonlijke- en financiële belangen van een cliënt te behartigen. Een curator is praktisch gezien zowel een mentor als een
bewindvoerder. Een curator heeft alleen meer zeggenschap en verantwoording over de cliënt, vanwege de handelingsonbekwaamheid van de cliënt.

Voor wie is Curatele geschikt?

Curatele is geschikt voor personen, die zowel hun persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Met behulp van curatele worden alle zorgen van de cliënt, rondom beslissingen en verantwoordelijkheden volledig uit handen genomen door Brink bewindvoering.

Wat houdt curatele in?

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Door curatele is een cliënt niet langer meer handelingsbekwaam, ter bescherming van de cliënt. Hierdoor kan de curator aankoopbeslissingen van de cliënt achteraf ongedaan maken. De cliënt moet altijd eerst toestemming vragen aan de curator voor grote aankopen, overeenkomsten en contracten. De
cliënt kan niet meer zelfstandig zonder toestemming van de curator een huis huren, trouwen of een testament laten opmaken. Deze maatregelen worden genomen om de cliënt tegen zichzelf en tegen de buitenwereld te beschermen.

Wat zijn de taken van een curator?

Brink bewindvoering laat de cliënt meedenken over de beslissingen die gemaakt moeten worden, indien die cliënt hiertoe in staat is. Daarnaast zal de curator de cliënt stimuleren om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven doen. Als de cliënt hier niet meer toe in staat is, dan zullen wij de
hulpverlener betrekken in het maken van de beslissingen over bijvoorbeeld de medische behandeling of het zorgplan van de cliënt. Brink bewindvoering vertegenwoordigt de cliënt en maakt beslissingen over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt.

Wat kunt u verwachten van een curator?

  • De financiën van de cliënt worden beheerd door Brink bewindvoering
  • Brink bewindvoering maakt beslissing over de verzorging, verpleging en begeleiding van de cliënt
  • Een curator kan een aankoop van de cliënt achteraf ongedaan maken. Hierdoor wordt de cliënt beschermd tegen zichzelf en anderen om misbruik te voorkomen
  • De cliënt heeft geen zorgen meer over beslissingen of verantwoordelijkheden.
  • Brink bewindvoering laat de cliënt meedenken over de beslissingen die gemaakt moeten worden, indien die cliënt hiertoe in staat is.
  • Brink bewindvoering verstuurt iedere maand een overzicht van de leefgeldrekening.
  • Brink bewindvoering maakt ieder jaar een rekening en verantwoording op voor de kantonrechter

Duur van curatele

Curatele is geen levenslange maatregel. De curatele maatregel wordt beëindigd, als de rechter van mening is dat de cliënt weer in staat is om zelfstandig te functioneren. Curatele kan ook vervangen worden door een maatregel zoals bewindvoering en/of mentorschap.

Wat kost het?

De tarieven worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant (2021).

Eén persoon Vergoeding (excl. BTW)
Intake (opstart dossier na uitspraak Rechtbank) € 1.005,=
Maandtarief € 178,08
Eindrekening en verantwoording € 210,=
Griffiekosten verzoek rechtbank € 83,=

Bij een tweepersoonshuishouden worden bovenstaande kosten verhoogd met een opslag van 20%.

Klik hier voor een volledige tarievenlijst

Vergoeding van de kosten

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding van bovengenoemde kosten via bijzonder bijstand. Hiervoor zullen wij een aanvraag voor u doen als u door uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Bovenstaande tarieven betreffende de reguliere werkzaamheden. Na goedkeuring door het ministerie van Justitie en Veiligheid en/of de kantonrechter, kunnen er nog forfaitaire of buiten reguliere kosten in rekening gebracht worden.