Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel bewindvoering genoemd. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Denk hierbij aan salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is eveneens mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op één bepaald goed, bijvoorbeeld een woning.

Wie komt er voor beschermingsbewind in aanmerking?

Mensen die meerderjarig zijn, die als gevolg van een geestelijke of verstandelijke handicap, ziekte, ouderdom, verslaving of andere oorzaken niet langer in staat zijn om zelf de financiën te beheren komen voor beschermingsbewind in aanmerking. Dit moet blijken uit een verklaring van een arts/psychiater of uit een sociaal verslag van een hulpverlenende instantie.

Vaak beheert een familielid of de zorginstelling waar deze mensen verblijven de financiën. Dit kan soms leiden tot onenigheid tussen familieleden of met de zorginstelling. Om dit te voorkomen kan worden gekozen voor een beschermingsbewind door een onafhankelijke partij die tevens goed op de hoogte is van de regelgeving rond belastingwetgeving, sociale wetgeving, bezwaar- en beroep procedures etc.

Hoe lang duurt een beschermingsbewind?

De duur van het beschermingsbewind wordt bepaald door de kantonrechter. Het beschermingsbewind wordt over het algemeen voor onbepaalde tijd uitgesproken over alle goederen.

Hoe werkt beschermingsbewind en wat doet Brink Beschermingsbewind voor u?

Bij de kantonrechter in het arrondissement waar cliënt woont wordt een verzoek tot onderbewindstelling ingediend. Nadat het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend en de griffierechten zijn betaald, beoordeeld de kantonrechter of onderbewindstelling de juiste maatregel is. Wanneer er grond is voor extra informatie, kan het voorkomen dat de rechtbank cliënt en andere betrokkenen uitnodigt voor een zitting. Tijdens de zitting wil de rechter de mening weten van alle betrokkenen over de gevraagde maatregel. Ook cliënt wordt gevraagd wat hij/zij van de maatregel vindt. Daarna beslist de rechter of cliënt voor onderbewindstelling in aanmerking komt.

Beschermingsbewind kan aangevraagd worden door:

  • cliënt zelf
  • partner/levensgezel
  • familie tot in de vierde graad (enkel bloedverwanten),
  • voogd
  • de officier van justitie

Brink Beschermingsbewind wordt aangesteld als bewindvoerder voor de cliënt. De cliënt kan dan niet meer alleen over zijn/haar vermogen beschikken en is er ook niet meer verantwoordelijk voor. Dit betekent dat de cliënt een financiële zorg minder heeft.

Alle instanties en bedrijven waar de cliënt contact mee heeft worden aangeschreven met de uitleg dat het vermogen van de cliënt onder bewind is gesteld en dat al zijn/haar financiële post nu door Brink Beschermingsbewind wordt behandeld. Vanaf dat moment is Brink Beschermingsbewind verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de financiële zaken van de cliënt.

Beëindiging van het bewind

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. De kantonrechter laat zich informeren door de bewindvoerder en doet vervolgens uitspraak.

Ook eindigt de onderbewindstelling als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen en bij overlijden.