Mentorschap

Als u door lichamelijke en/of psychische oorzaken niet meer in staat bent de regie over uw zorg te houden en om die reden geen weloverwogen besluit kunt nemen over uw begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling, is een mentor gewenst.

Als er geen naasten zijn die de belangen kunnen of willen behartigen, biedt een professioneel mentor uitkomst. Brink Bewindvoering werkt nauw samen met een aantal vaste mentoren, die geaccrediteerd zijn door de rechtbank.