Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentor kan helpen als iemand persoonlijke zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding niet meer zelf kan regelen. Brink Bewindvoering kan dan de mentor zijn, wij hebben dan het mentorschap. Samen gaan we kijken naar de beste oplossing voor de cliënt als het gaat om persoonlijke zaken. De mentor kan samen met de cliënt beslissingen nemen over de verpleging en begeleiding. Zoals bijvoorbeeld de woonsituatie of wanneer iemand naar het ziekenhuis moet.
Een mentor gaat niet beslissen over geldzaken, alleen over zorgzaken.

Voor wie is mentorschap?

Soms kan iemand door zijn lichamelijke toestand en/of geestelijke problemen niet meer zelfstandig de juiste beslissingen maken over zijn of haar eigen zorg. Dan kunnen wij mentor zijn, een vertrouwenspersoon. De mentor is degene die samen met u kijkt naar de beste plek om te wonen, welke dagbesteding past goed bij je, welke (medische) ondersteuning heeft u nodig.

Hoe lang duurt mentorschap?

Het mentorschap wordt voor onbepaalde tijd uitgesproken door de kantonrechter. Wanneer de situatie verbeterd is en u kunt zelf weer de beslissingen nemen, dan zal de mentor samen met u het ontslag aanvragen bij de rechtbank.

Samengevat: wat doet een mentor?

  • De mentor heeft regelmatig contact met u en zal zoveel mogelijk samen met u beslissen over zaken van zorg, wonen en begeleiding
  • De mentor is aanwezig als er gesprekken plaatsvinden over het zorg- of behandelplan 
  • De mentor maakt een begeleidingsplan
  • De mentor heeft contact met familieleden en hulpverleners
  • De mentor regelt de zorgzaken, hij is de vertegenwoordiger

Mentorschap in combinatie met bewindvoering

Vaak worden mentorschap en bewindvoering gecombineerd. Dat betekent dat we zowel de geldzaken regelen maar ook helpen met het maken van beslissingen over verzorging of verpleging.

Wat kost mentorschap?

De prijzen voor een mentor worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant (2024).

Vergoeding van de kosten

Afhankelijk van het inkomen of vermogen van u, dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten. Dit gebeurt via bijzondere bijstand. Wij zullen deze aanvraag doen als u daarvoor in aanmerking komt.