Curatele

Wat is curatele?

Wanneer iemand niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen, is iemand handelingsonbekwaam. Als dat gebeurt wordt er een curator aangesteld door de rechter. Vanaf dat moment is de curator uw wettelijke vertegenwoordiger. De curator mag beslissen over uw geldzaken en de verzorging van u. Een medewerker van Brink Bewindvoering kan worden benoemd als curator.

Voor wie is Curatele geschikt?

Curatele is geschikt voor personen, die zowel hun persoonlijke als financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen. Curatele is een zware maatregel en wordt alleen toegekend wanneer dit echt niet anders kan. Wanneer u een gevaar bent voor u zelf of voor anderen. Dit kan komen door psychische problemen of verslaving. Met behulp van curatele worden alle zorgen van de cliënt, rondom beslissingen en verantwoordelijkheden volledig uit handen genomen door Brink bewindvoering.

Wat doet een curator?

Wanneer u grote aankopen wilt doen of overeenkomsten of contracten wilt sluiten, moet u toestemming aan de curator vragen. U kunt niet meer zelfstandig beslissingen maken omtrent het huren van een huis, trouwen of een testament laten opmaken.
De curator kan aankopen van u achteraf ongedaan maken. Deze maatregelen worden genomen om de u tegen zichzelf en tegen de buitenwereld te beschermen.

Hoe lang duurt curatele?

Als de rechter vindt dat iemand weer zelf kan beslissen, dan stopt de curator.
De rechter kan dan wel een bewindvoerder en/of mentor kiezen die gaat helpen.
Door deze lichtere bescherming kan iemand verantwoord weer zelfstandig worden.

Samengevat: wat doet de curator?

  • Hij regelt de geldzaken
  • De curator beslist over de verzorging, verpleging en begeleiding
  • Als u iets gekocht heeft, kan een curator dat terugdraaien.
  • Dit doet hij om u te beschermen
  • De curator en u gaan samen beslissingen maken als u dat wil en kan
  • De curator stuurt elke maand een overzicht van de bankposten
  • De curator maakt elk jaar een rekening en verantwoording voor de kantonrechter

Wat kost een curator?

De prijzen voor een curator worden ieder jaar vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren (LOVCK) en gepubliceerd in de Staatscourant (2024).

Vergoeding van de kosten

Afhankelijk van het inkomen of vermogen van u, dan kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten. Dit gebeurt via bijzondere bijstand. Wij zullen deze aanvraag doen als u daarvoor in aanmerking komt.
De genoemde bedragen zijn voor de standaard werkzaamheden. Als er bijzondere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, dan kan de kantonrechter goedkeuring geven om hiervoor kosten in rekening te brengen. Ook hiervoor wordt bijzondere bijstand aangevraagd wanneer u hier recht op heeft.