Werkgever

Heeft uw werknemer financiële problemen? Schulden? Of wordt hij afgesloten van voorzieningen? Wanneer een werknemer geldzorgen of schulden heeft, kan dat een grote impact hebben zowel op fijn functioneren als op het ziekteverzuim.
Als werkgever kunt u een helpende hand bieden, waardoor de medewerker weer grip kan krijgen op zijn situatie. En daar profiteert het bedrijf weer van.

Stel u bent werkgever en merkt dat een van uw medewerkers financiële problemen heeft. De werknemer vraagt bijvoorbeeld om een voorschot, u hoort dat de werknemer is afgesloten van voorzieningen of dat er loonbeslag gelegd wordt. Het kan zijn dat uw medewerker hierdoor niet goed functioneert. Als werkgever kunt u helpen. Samen met Brink Bewindvoering begeleiden we de werknemer om weer grip te krijgen op zijn of haar financiële situatie.

Wij begeleiden uw werknemer en bieden de juiste aanpak in elke specifieke situatie. Dit doen wij doormiddel van maatwerk!

Financiële coaching

Uit onderzoek blijkt dat minstens 60% van de bedrijven werknemers met geldproblemen in dienst heeft. De oorzaak hiervan kan liggen in diverse levensgebieden. 
Vaak is de belangrijkste hulpvraag het aflossen van alle openstaande schulden, maar ook vertrouwen en grip krijgen op de financiën. Na inventarisatie wordt de werkgever een ondersteuningsplan gestuurd, met als doel te komen tot zelfredzaamheid van de werknemer. 
Schaamte over geldproblemen verdwijnt en maakt plaats voor inzicht en kennis bij de werknemer.

Crisis ondersteuning

Door een crisissituatie kunnen medewerkers de aandacht voor hun financiële administratie ineens kwijt raken. De problemen stapelen zich dan snel op en leiden soms tot afsluiting van gas, licht, water en/of ontruiming van de woning. De noodzaak om snel te handelen is groot. Brink. Bewindvoering kan binnen 3 werkdagen een huisbezoek doen, waarbij de crisis geïnventariseerd wordt. 
De analyse en het ondersteuningsvoorstel zullen per ommegaande worden beschreven en verstuurd worden aan de werkgever.

Sociaal plan bij ontslag

Door ontslag krijgt de werknemer te maken met een forse achteruitgang van zijn inkomen.
Om niet in financiële problemen te raken, vergt dit gedragsverandering in het bestedingspatroon.
In de praktijk blijkt dit moeilijk voor veel mensen. De werknemer bevindt zich in een “rouwproces”.
Voordat de aandacht weer gericht is op de financiën, zijn er vaak al (grote) betalingsachterstanden.
In het sociaal plan kan een budget opgenomen worden voor financiële coaching.


Brink Bewindvoering is gecertificeerd door de NVVK, Brancheorganisatie voor de schuldhulpverlening en aangesloten bij Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (Stichting FTI). Daarnaast hebben wij een goeie samenwerking met Arie Brink Advocaten, welke in hetzelfde pand in Heerenveen werkzaam is. Juridische expertise is hierdoor dichtbij.

Wilt u een meer informatie of een afspraak maken, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@brinkbewindvoering.nl