Werkgever

Financiële problemen bij uw werknemer?

U als werkgever kunt iets doen!

Heeft uw werknemer financiële problemen? Schulden? Of wordt hij afgesloten van voorzieningen? En functioneert uw werknemer daardoor niet goed meer?
Als werkgever kunt u net díe helpende hand bieden, waardoor de medewerker zelf weer grip kan krijgen op zijn situatie. En daar profiteert het bedrijf weer van!

Hoe merk je dat een werknemer geldproblemen heeft? Het duidelijkste signaal is het aanvragen van een voorschot of lening bij de werkgever. En daarnaast natuurlijk de loonbeslagen.
Maar ook wanneer een medewerker zich regelmatig ziek meld, kunnen financiële problemen hier aan ten grondslag liggen.

Als werkgever ziet u het soms met lede ogen aan. Uw werknemer functioneert de laatste tijd niet goed meer.
Er lijken problemen te zijn met de (financiële) privésituatie van uw werknemer. De afdeling Personeelszaken heeft weer de handen vol aan het verwerken van loonbeslagen en het ene loonbeslag is nog niet afgehandeld of de volgende dient zich alweer aan. U als werkgever heeft hier last van of u trekt zich het lot van uw werknemer aan.
U wilt graag hulp bieden zodat de (werk)situatie zal verbeteren, maar hoe.

Brink Bewindvoering biedt uitkomst. Wij begeleiden uw werknemer en bieden de juiste aanpak in elke specifieke situatie. Dit doen wij doormiddel van maatwerk!

Financiële coaching

Uit onderzoek blijkt dat minstens 60% van de bedrijven werknemers met geldproblemen in dienst heeft. De oorzaak hiervan kan liggen in diverse levensgebieden.
Vaak is de belangrijkste hulpvraag het aflossen van alle openstaande schulden, maar ook vertrouwen en grip krijgen op zijn financiën.
Na inventarisatie wordt de werkgever een ondersteuningsplan gestuurd, met als doel te komen tot zelfredzaamheid van de werknemer.
Schaamte over geldproblemen verdwijnt en maakt plaats voor inzicht en kennis bij de werknemer.

Crisis ondersteuning

Door een crisissituatie kunnen medewerkers de aandacht voor hun financiële administratie ineens kwijt raken. De problemen stapelen zich dan heel snel op.
Dit leidt soms zelfs tot afsluiting van gas, licht, water en/of ontruiming van de woning aan toe.
Er is een noodzaak tot snel handelen, binnen 3 werkdagen kan er een huisbezoek plaatsvinden, waarbij de crisis geïnventariseerd wordt.
De analyse en het ondersteuningsvoorstel zal per ommegaande worden beschreven en verstuurd worden aan u als werkgever.

Sociaal plan bij ontslag

Door ontslag krijgt de werknemer te maken met een forse achteruitgang van zijn inkomen. Om niet in financiële problemen te raken, vergt dit gedragsverandering in het bestedingspatroon.
In de praktijk blijkt dit heel moeilijk te zijn. De werknemer bevindt zich in een “rouwproces”.
Voordat de aandacht weer gericht is op de financiën, zijn er vaak al (grote) betalingsachterstanden.
In het sociaal plan kan een budget opgenomen worden voor financiële coaching.

Brink Bewindvoering is gecertificeerd door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheer (BPBI) en aangesloten
bij Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (Stichting FTI).
Tevens is Brink bewindvoering gevestigd met Arie Brink Advocaten in één pand.
Dit garandeert veel juridische expertise welke al veel cliënten dienstbaar is geweest.

Bespreek uw vraag met onze deskundigen om een passende oplossing te vinden