• PDF Downloads

Schuldhulpverlening voor zzp’ers en ondernemers

In deze onzekere tijden kan iedereen wel wat steun gebruiken. Bent u zzp’er/ondernemer met financiële problemen of hebt u oplopende schulden privé en/of zakelijk? We denken graag met u mee om uw situatie te verbeteren.

Herkent u een of meer van de onderstaande situaties?

  • U hebt achterstand bij de betaling van uw vaste lasten, zoals huur of zorgverzekering.
  • Uw boekhouding is niet op orde en uw belastingaangiften zijn niet op tijd ingediend.
  • U hebt schulden die u niet meer kunt betalen.
  • U wordt voortdurend benaderd door incassobureaus en deurwaarders.
  • Uw schuldeisers dreigen met het aanvragen van uw faillissement.
  • U maakt uw post niet meer open.

Wat kunnen wij voor u betekenen

Schulden zijn een zware last, deurwaarders en incassobureaus kosten veel tijd en energie.
Door alle stress kun je je minder concentreren op je bedrijf, waardoor de financiële situatie alleen maar slechter wordt.
Door Brink Bewindvoering B.V. in te schakelen, doorbreekt u de vicieuze cirkel.
Er komt weer rust en u kunt zich concentreren op de dingen waar u goed in bent.

Een oplossing op maat!

Hoe werkt schuldhulpverlening bij Brink Bewindvoering B.V.

Stap 1: Alles begint met een persoonlijk gesprek. Wij verwelkomen u graag bij ons op kantoor of een andere intakelocatie indien gewenst. Tijdens dit gesprek kunt u de situatie aan ons uitleggen en proberen we een duidelijk beeld te krijgen van de problemen waarmee u te maken heeft. Aan het einde van dit gesprek geven wij direct een eerste advies met concreet mogelijke oplossingen. Het intakegesprek vindt zo spoedig mogelijk plaats. Is er sprake van een crisissituatie, bijvoorbeeld dreigende ontruiming of afsluiting van water of energie, dan vindt het gesprek uiterlijk binnen drie dagen plaats.

Stap 2: Wij zorgen ervoor dat de kans op het oplossen van de schulden zo groot mogelijk wordt. Dit betekent dat wij de communicatie met je schuldeisers verzorgen, zodat u een adempauze kunt nemen. Ook kijken we met u naar de mogelijkheden om het inkomen te verhogen en de kosten te verlagen. Soms moet de boekhouding nog op orde gebracht worden. Mocht dit niet meer mogelijk zijn met de eigen boekhouder of accountant, dan kan Brink Bewindvoering mogelijk hierbij behulpzaam zijn. Vaak heeft u als ondernemer te maken met juridische problemen, ook hierbij zijn we graag van dienst. Brink Bewindvoering is gehuisvest in hetzelfde gebouw als Arie Brink Advocaten, dit garandeert veel extra kennis en korte lijnen met de aanwezige advocaten.

Stap 3: Wij vragen uitstel van betaling bij de schuldeisers en controleren de hoogte en juridische status van de schulden.

Stap 4: We maken samen met u een berekening van wat u kunt betalen aan de schuldeisers in de komende vijf jaar als u met het bedrijf door kunt gaan. Wanneer u met het bedrijf stopt, berekenen we wat u kunt betalen aan de schuldeisers in de komende drie jaar. Vervolgens gaan wij in gesprek met de schuldeisers en bieden wij het saneringsvoorstel aan en onderhandelen tot een akkoord.

Stap 5: Lukt het niet om samen met de schuldeisers een akkoord te bereiken, dan is de wettelijke schuldsanering misschien een mogelijkheid.

Wat is de WSNP?

Gaan de schuldeisers niet akkoord met het betalingsvoorstel, dan kan een dwangakkoord, een voorlopige voorziening of een moratorium worden aangevraagd. Ook kunt je worden doorverwezen naar het wettelijke traject, de WSNP. U moet over het algemeen eerst een minnelijk traject hebben doorlopen voordat de WSNP aangevraagd kan worden.

Veel meer informatie over de procedures inhoudelijk, leest je op onderstaande websites:

http://nvvk NVVK (Branchevereniging voor schuldhulpverlening) over het Minnelijk Traject

De Rechtspraak (met filmpje) over de WSNP https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Wet-schuldsanering-natuurlijke-personen#item_ctl00_ctl52_g_64a138bf_99a9_4f91_9b14_61dab6d4b29b

Bewindvoering / Inkomensbeheer

Soms is het nodig dat tijdelijk uw financiën worden beheerd door een professionele bewindvoerder of inkomensbeheerder. Zij zorgen er dan voor dat uw vaste lasten van het inkomen worden betaald en de afdracht voor de schuldenregeling wordt gedaan. Het restant van het inkomen wordt (wekelijks) overgemaakt naar uw rekening.

Dit geeft u rust en komt de schuldenregeling ten goede.

Wat zijn de kosten voor schuldhulpverlening

Iedere gemeente is op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om schuldhulpverlening voor particulieren en bedrijven aan te bieden. De kosten voor onze begeleiding worden aan de gemeente voorgelegd. De ervaring is dat de kosten van schuldhulpverlening door steeds meer gemeenten worden vergoed.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor je problematische schuldensituatie?

Neem dan contact met ons op via (088) 4887800 of via info@brinkbewindvoering,nl