FAQ: veelvoorkomende vragen

Hieronder staat een lijst met meest gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via de telefoon op 088 – 488 78 78 of via de mail info@brinkbewindvoering.nl

Wordt een bewindvoerder gecontroleerd?

Het toezicht op een bewindvoerder berust bij de kantonrechter. 
De bewindvoerder is verplicht om binnen drie maanden na zijn benoeming een beschrijving in te leveren van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit heet een boedelbeschrijving. In de boedelbeschrijving wordt een opsomming gemaakt van alle zaken die onder het bewind vallen. De boedelbeschrijving krijgt de cliënt thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. 

Zodra de kantonrechter de boedelbeschrijving heeft goedgekeurd, neemt hij een besluit over wanneer de bewindvoerder weer verantwoording moet afleggen. In de regel legt de kantonrechter een jaarlijkse verantwoording op. Dat betekent dat de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven moet inleveren met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. 

De jaarlijkse verantwoording wordt de ‘rekening & verantwoording’ genoemd. Deze verantwoording krijgt de cliënt, net als de boedelbeschrijving, thuis gestuurd met het verzoek deze te ondertekenen.

Waarom kost een bewindvoerder geld?

Als je zelf de administratie bijhoudt en zelf je geld beheert, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder ook tijd om dat voor iemand te doen. De bewindvoerder mag hiervoor een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening brengen. Indien iemand moet rondkomen van een minimum inkomen, kan er Bijzondere Bijstand worden aangevraagd bij de sociale dienst van de gemeente waarin iemand woont. De bewindvoerder vraagt deze Bijzondere Bijstand voor de cliënt aan.

Een andere bewindvoerder of ontheffing van een bewindvoerder, hoe gaat dat?

De bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de rechtbank. Als iemand niet tevreden is over zijn of haar bewindvoerder dan kunt u terecht bij de rechtbank om een andere bewindvoerder of om ontheffing van de bewindvoerder vragen. U kunt zelf uw voorkeur voor een andere bewindvoerder opgeven. Indien uw bewindvoerder door de rechtbank wordt ontheven en er wordt geen andere bewindvoerder aangesteld, betekent dit dat u niet meer onder beschermingsbewind staat. De rechtbank waar uw woonplaats onder valt is het aanspreekpunt in geval van een ontheffing van uw bewindvoerder of verzoek om een andere bewindvoerder. U kunt gevraagd worden om naar de rechtbank te komen. Soms worden aanvragen schriftelijk afgehandeld. Wanneer u naar de rechtbank gaat, is het handig om een vertrouwenspersoon mee te nemen.

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van onder bewindstelling of neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Hoe verloopt het contact met de bewindvoerder?

U kunt telefonisch en via e-mail contact opnemen met de bewindvoerder. 
De bewindvoerder is van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-4887878

Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met de bewindvoerder in de vorm van een huisbezoek of een afspraak bij Brink Bewindvoering op kantoor.